• מילוי הפרטים ואישור ההצטרפות בלחצן "הצטרף למועדון..." מהווה הסכמה להסכם זה ומקנה חברות במועדון, קבלת הטבות המועדון וצירופך לרשימת הדיוור של המועדון, בכל עת תוכל/י להודיע על רצונך לפרוש מהמועדון ו/או מרשימת הדיוור.
  • הנני מסכים/ה לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר ובכל אמצעי אחר לרבות בדרך של מיסרון (SMS), או הודעות קוליות, או דואר אלקטרוני (EMAIL) ולרבות מסירת המידע ו/או חלקו לצדדים שלישיים על מנת לבצע את השירותים כאמור עבורנו, לפי שיקול דעת המועדון.
  • ידוע לי כי כרטיס המועדון תקף בחנויות ובעסקים המשתתפים בתכוניות המועדון ומעודכנות באתר www.classcard.co.il
  • המידע שנמסר על ידי בטופס זה, נמסר מרצוני החופשי ולא חלה עליי חובה כלשהי למסרו, ידוע לי כי ההטבות מתעדכנות מעת לעת באתר www.classcard.co.il, ומחובתי להתעדכן לפני השימוש בכרטיס
  • ההטבות המגולמות בכרטיס הנ"ל הינן באדיבות חברת ICI פרסום ושיווק ובאחריותה, אין חברת פרפקט אחראית בכל הנוגע לכיבוד הכרטיס בעסקים המפרסמים באתר www.classcard.co.il, שירות הלקוחות בכל הקשור לכרטיס ייעשה ישירות דרך חברת ICI פרסום ושיווק באתר www.classcard.co.il
  • כל האמור בכפוף לתקנון ICI פרסום ושיווק (www.classcard.co.il)
  • בכפוף לתקנון, חברת פרפקט רשאית לשנות ו/או להפסיק את המבצעים הנוספים מטעמה בכל עת וללא הודעה מוקדמת ט.ל.ח.
  • הצהרת בריאות - הרינו מצהיר כי הנני בריא ואינני סובל ממחלה שהיא